Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van man

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 30 september 2010, in de hoedanigheid van leden bij de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van :

  1. de heer De Swaef, N., in de hoedanigheid van werkend lid en van Mevr. Goovaerts, C. en de heer Willems, J., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen;

  2. de heer Simon, M., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT