Koninklijk besluit betreffende de produktie en het in de handel brengen van konsumptiemelk en produkten op basis van melk. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 03-02-1995 en tekstbijwerking tot 30-12-2005), de 15 décembre 1994

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-09-1995 GEPUBL. OP 14-11-1995(GEWIJZIGDE ART. : 5;9;12;13;14;19;BIJL.A;BIJLD)(GEWIJZIGDE ART. : BIJL.E;BIJL.G)---------------------------------------------------OPGEHEVEN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT