Vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 janua

Vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective. - Wijzigingen

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer Philippe PIOT is gevestigd te 1430 REBECQ (Quenast), chemin du Chenois 17, onder het nummer 14.215.04 (geldig tot 5 mei 2018), vanaf 6 januari 2011.

Bij besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer Julien PALMANS is gevestigd te 2600 ANTWERPEN (Berchem), City Link, Posthofbrug 16, onder het nummer 14.1255.04 (geldig tot 4 mei 2013), vanaf 6 december 2010.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer Patrick MAUGHAN is gevestigd te 1410 WATERLOO, rue Victor Hugo 93, onder het nummer 14.0076.04 (geldig tot 7 april 2013), vanaf 19 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer René DEMERBE is gevestigd te 1000 BRUSSEL, Emile Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.0516.11 (geldig tot 3 november 2015), vanaf 15 februari 2011.

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer Anthony DELEPINE is gevestigd te 1700 DILBEEK, Baron Robert de Vironlaan 131, bus 9, onder het nummer 14.0364.10 (geldig tot 30 november 2013), vanaf 24 februari 2011.

Bij besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

De heer Eduard WOUTERS is gevestigd te 2600 ANTWERPEN (Berchem), City Link, Posthofbrug 16, onder het nummer 14.1665.09 (geldig tot 28 september 2013), vanaf 2 februari 2011.

Bij besluit van 4 maart 2011 wordt de vergunning om het beroep van privédetective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT