Nationale Plantentuin van België Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2006 wordt de heer Van De Vijver, Bart, met ingang van 1 maart 2006, in het Nederlands ta

Nationale Plantentuin van BelgiÎ Wetenschappelijk personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2006 wordt de heer Van De Vijver, Bart, met ingang van 1 maart 2006, in het Nederlands taalkader, benoemt tot werkleider (rang B)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT