Nationale Plantentuin van België Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 september 2005 wordt, met ingang van 1 oktober 2005, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van ass

Nationale Plantentuin van BelgiÎ

Personeel. - Pensionering

Bij koninklijk besluit van 15 september 2005 wordt, met ingang van 1 oktober 2005, op eigen verzoek, eervol ontslag uit haar functies van assistent verleend aan Mevr. Frieda Billiet, die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT