Nationale Plantentuin van België Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt de heer Baert, Wim, met ingang van 1 september 2006, in het Nederlands taalkader, benoemd tot a

Nationale Plantentuin van BelgiÎ

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006 wordt de heer Baert, Wim, met ingang van 1 september 2006, in het Nederlands taalkader, benoemd tot attachÈ (A11) bij de Nationale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT