Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 : - worden de volgende personen benoemd tot Officier in de

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 :

- worden de volgende personen benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II :

De heer Marc Fondeur, gemeenteontvanger bij de gemeente Verviers;

De heer Simon Paradowski, directeur van de werken bij de gemeente Flémalle;

- worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II :

Mevr. Zsuzsana Bagoly, bureauchef-bibliothecaris bij de gemeente Verviers;

De heer Pierre Boulanger, administratief bureauchef bij de gemeente Verviers;

Mevr. Anne-Louise Boute, bureauchef-bibliothecaris bij de gemeente Verviers;

De heer Pierre Brach, specifiek attaché bij de gemeente Verviers;

De heer Felice Giarrocco, administratief bureauchef bij de gemeente Verviers;

Mevr. Jacqueline Steyns, gegradueerde bibliothecaris bij de gemeente Verviers;

De heer Pierre-Yves Szostak, gemeenteontvanger bij de gemeente Flémalle;

Mevr. Christiane Thissen, administratief bureauchef de gemeente Verviers;

- wordt de Gouden Medaille der Orde van Leopold II verleend aan :

Mevr. Fabienne Cebula, verpleegaspirante bij de gemeente Flémalle;

De heer François Denooz, brigadier bij de gemeente Soumagne;

De heer. Georges Depas, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

De heer Jean-Louis Depus, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

De heer Jean-Claude Devalet, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

De heer Raymond François, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

De heer Patrick Gonda, geschoolde arbeider bij de gemeente Flémalle;

De heer Achille Neirinckx, technisch hoofdbeambte bij de gemeente Soumagne;

De heer Jean Prégardien, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

De heer Léonard Recule, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Marie Slowik, kantoorbediende bij de gemeente Soumagne;

- wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II verleend aan :

De heer Joseph Born, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Nicole Lehance, kantoorbediende bij de gemeente Soumagne;

De heer Jean-Claude Nicolet, geschoolde arbeider bij de gemeente Verviers;

De heer Hubert Palmen, geschoolde arbeider bij de gemeente Verviers;

De heer Guy Xhonneux, geschoolde arbeider bij de gemeente Verviers;

- wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan :

De heer André Baillet, ongeschoold arbeider zware werken bij de gemeente Flémalle;

De heer Hassan Daou, ongeschoold arbeider zware werken bij de gemeente Flémalle;

Mevr. Gilberte Darcis, arbeidster bij de gemeente Verviers;

Mevr. Ghislaine Delbrouck, kantoorassistent bij de gemeente Flémalle;

De heer Joseph Denooz, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

Mevr. Anne-Marie Filée, kantoorassistent bij de gemeente Flémalle;

De heer Joseph Legros, geschoolde arbeider bij de gemeente Soumagne;

De heer Christian Noirhomme, ongeschoold arbeider zware werken bij de gemeente Flémalle;

De heer Jean-Pierre Renkin, ongeschoold arbeider zware werken bij de gemeente Flémalle.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 :

- worden de volgende personen bevorderd tot Ridder in de Kroonorde :

De heer André Denis, schepen bij de gemeente Verviers;

De heer Patrick Vandevenne, specifieke attaché architect bij de gemeente Flémalle;

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT