Plaatselijke Besturen PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 worden de besluiten van 27 oktober 2020 goedgekeurd

 
GRATIS UITTREKSEL

Plaatselijke Besturen

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 14 december 2020 worden de besluiten van 27 oktober 2020 goedgekeurd, waarbij de provincieraad van de provincie Henegouwen beslist over de overschrijvingen van reservekredieten voor de huishoudelijke uitgaven, personeel en schulden van de gewone dienst van de provinciale begroting voor het boekjaar 2020 naar de verplichte uitgaven van dezelfde aard in die begroting, ten belope van 5.055,00 € voor huishoudelijke uitgaven van voorgaande boekjaren, een bedrag van 16.926,00 € voor huishoudelijke uitgaven van het eigen boekjaar, een bedrag van 991.574,00 € voor personeelsuitgaven en een bedrag van 750.000,00 € voor uitgaven in verband met schulden.

PROVINCIE HENEGOUWEN. - Bij ministerieel besluit van 11 januari 2021 worden de besluiten van 17 november 2020 goedgekeurd, waarbij de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT