Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2023 wordt de beraadslaging van 19 december 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de beslissing heeft

Plaatselijke besturen

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 januari 2023 wordt de beraadslaging van 19 december 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de beslissing heeft genomen om de gemeentelijke niet-onderwijzend personeelsformatie te wijzigen.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 2 februari 2023 wordt de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT