Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2022 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft

Plaatselijke besturen

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2022 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om de gemeentelijke niet-onderwijzend personeelsformatie te wijzigen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2022 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen de beslissing heeft genomen om het arbeidsreglement van het gemeentelijk niet-onderwijzend personeel vast te stellen.

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2022 wordt de beraadslaging van 10 november 2022 goedgekeurd waarbij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT