Plaatselijke besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2022 worden de beraadslagingen van 20 oktober 2022 goedgekeurd

Plaatselijke besturen

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 28 november 2022 worden de beraadslagingen van 20 oktober 2022 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen de volgende belastingverordeningen instelt:

Jaarlijkse gemeentebelasting op de exploitatie van betalende parkings die openstaan voor het publiek Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse gemeentebelasting op verouderde uithangborden en soortgelijke reclame Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse gemeentebelasting op vaste reclameborden Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse gemeentelijke belasting op handelsoppervlakten Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse gemeentebelasting op bankagentschappen Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse gemeentebelasting op nachtwinkels Belastingjaren 2023 tot 2025 Gemeentebelasting op het verblijf van een persoon die tijdelijk of jaarlijks in een logiesgelegenheid op het grondgebied van de gemeente verblijft Belastingjaren 2023 tot 2025 Jaarlijkse indirecte gemeentebelasting op kosteloze verspreiding van ongeadresseerde geschriften en stalen, huis-aan-huis, of in de brievenbussen gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht of ze reclamebladen of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT