Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2020 wordt de beraadslaging van 18 juni 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor belastingjaar 2020 beslist

 
GRATIS UITTREKSEL

Plaatselijke Besturen

EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2020 wordt de beraadslaging van 18 juni 2020 goedgekeurd waarbij de gemeenteraad van Edingen voor belastingjaar 2020 beslist om de belastingen, bij hieronder genoemde besluiten vastgesteld voor belastingjaar 2020, niet te heffen, voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar 2020 een zelfstandig beroep uitoefent of een onderneming, instelling of andere groepering beheert, voor elk gebouw of deel van gebouw dat aan deze activiteiten is toegewezen en die op erewoord heeft verklaard dat hij tijdens de lockdown wegens de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis verplicht is geweest te sluiten:

- de beraadslaging van 26 september 2019, goedgekeurd op 4 november 2019, tot vaststelling voor de aanslagjaren 2020 tot 2025 van de belasting op aandrijfkracht;

- de beraadslaging van 24 oktober 2019, goedgekeurd op 6 december 2019, tot vaststelling voor de boekjaren 2020 tot 2025, van de belasting op het onderhoud van alle voorzieningen voor de afvoer van afvalwater;

- de beraadslaging van 7 november 2019, goedgekeurd op 16 december 2019, tot vaststelling voor het belastingjaar 2020, van de belasting op de inzameling en de verwerking van huisvuil.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 24 juli 2020 wordt de beraadslaging van 22 juni 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen beslist, voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT