Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Philippe BEKE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Roemenië, met standplaats te

Buitenlandse Dienst. - Aanstelling

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 wordt de heer Philippe BEKE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Roemenië, met standplaats te Boekarest.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT