Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer André Ars, gemeenteontvanger bij de ge

Plaatselijke besturen. - Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 :

- worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde :

de heer André Ars, gemeenteontvanger bij de gemeente Zinnik;

de heer Alphonse Delagoen, technisch bureauchef bij de gemeente Flémalle;

de heer Jean-Paul De Moor, eerste attaché-ingenieur bij de gemeente Moeskroen;

de heer Jean-Paul Fourez, administratief bureauchef bij de gemeente Moeskroen;

de heer Martin Frisson, gemeentesecretaris bij de gemeente Moeskroen;

de heer Yvan Gemine, gemeentesecretaris bij de gemeente Andenne;

de heer Alain Le Brun, gemeentesecretaris bij de gemeente Walhain;

de heer Serge Rocquerelle, administratief bureauchef bij de gemeente Moeskroen;

de heer Michel Smeets, administratief bureauchef bij de gemeente Moeskroen.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 :

- wordt de heer Georges Grandelet, afdelingshoofd bij de gemeente Moeskroen, bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II;

- wordt de heer Ruddy Hespel, directeur bij de gemeente Moeskroen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II;

- worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II :

de heer Jean-Pierre Allard, administratief diensthoofd bij de gemeente Moeskroen;

Mevr. Yvonne Colin, administratief diensthoofd bij de gemeente Doornik;

Mevr. Marie-Claude Courcelles, gegradueerde verpleegkundige bij de gemeente Moeskroen;

Mevr. Brigitte Decaluwe, gegradueerde verpleegkundige bij de gemeente Moeskroen;

de heer Gaston Dubar, bureauchef bij de gemeente Moeskroen;

Mevr. Claudine Glorieux, administratief diensthoofd bij de gemeente Doornik;

de heer Daniel Janssens, administratief diensthoofd bij de gemeente Moeskroen;

de heer Pierre Marescaux, administratief diensthoofd bij de gemeente Moeskroen;

de heer Alain Merchier, administratief diensthoofd bij de gemeente Moeskroen;

Mevr. Chantal Plouvier, hoofdmaatschappelijk assistente bij de gemeente van Moeskroen;

Mevr. Marie-Christine Seynhaeve, maatschappelijk assistente eerste klasse bij de gemeente van Moeskroen;

de heer Pierre Van Achter, technisch hoofdbeambte bij de gemeente van Moeskroen;

de heer Christian Vanhoutte, attaché-architect bij de gemeente Moeskroen;

- wordt de Bronzen Medaille der Orde van Leopold II verleend aan :

de heer Yves Bourgois, arbeider bij de gemeente Moeskroen;

de heer Gérard Christiaens, arbeider bij de gemeente Moeskroen;

Mevr. Annie Dermaux, kantoorassistent bij de gemeente Moeskroen.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 :

- worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Kroonorde :

de heer Francis Berte, gemeentesecretaris bij de gemeente Celles;

de heer Marc de Saint-Moulin, burgemeester van de gemeente Zinnik;

- worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan de volgende personen :

de heer Michel Boucau, gemeenteraadslid bij de gemeente Celles;

de heer Christian Dekeyser, schepen bij de gemeente Celles;

de heer Jean Delestrain, schepen bij de gemeente Celles;

Mevr. Vinciane Delestrain, gemeentesecretaresse bij de gemeente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT