Samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen

Samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v)

De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van secretarissen (m/v).

 1. Functiebeschrijving

  Alle diensten van de Senaat beschikken over een secretariaat dat instaat voor de administratieve ondersteuning.

  De secretaris staat in voor de briefwisseling, voor de andere administratieve taken eigen aan iedere dienst (o.m. administratieve en inhoudelijke voorbereiding van dossiers) en voor het onthaal (telefonisch en persoonlijk) van al wie op de betrokken dienst een beroep doet.

  De kandidaten voor het examen moeten de Nederlandse en de Franse taal grondig beheersen.

 2. Toelatingsvoorwaarden

  Kandidaten moeten op 10 december 2007 houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot de betrekkingen van het niveau C bij het Rijk (hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld).

  Eveneens worden aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma of getuigschrift, alsmede de diploma's die, overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, door de Examencommissie erkend worden, na voorafgaand advies van de bevoegde onderwijsoverheden.

 3. Examenprogramma

  Eerste gedeelte :

  - Schriftelijke test m.b.t. de algemene kennis van de kandidaten d.m.v. een tweetalige vragenlijst :

  - Schriftelijke test m.b.t. de kennis van het Nederlands (meerkeuzevragen);

  - Schriftelijke test m.b.t. de kennis van het Frans (meerkeuzevragen).

  Vereist minimum om te slagen : 50 % van de punten voor ieder onderdeel (algemene kennis, kennis van het Nederlands, kennis van het Frans), en 60 % in het totaal.

  Tweede gedeelte :

  - Opstellen van brieven in het Nederlands en in het Frans;

  - Typen van teksten in het Nederlands en in het Frans.

  Vereist minimum om te slagen : 50 % van de punten voor ieder onderdeel (opstellen van brieven, typen van teksten), en 60 % in het totaal.

  Derde gedeelte

  - Test in verband met de gevorderde buroticakennis (gevorderde kennis van tekstverwerking, basiskennis van rekenbladen, gebruik van e-mail en internet);

  - postbakoefening;

  - nauwkeurigheidstest.

  Vereist minimum om te slagen :

  - 50 % van de punten voor elk van de drie onderdelen (buroticakennis, postbakoefening...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT