Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector., van 6 mei 2008

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het personeelsplan van de Pensioendienst voor de overheidssector wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen :

Mandaatfuncties 2006 2007 2008

Administrateur-generaal - 1 1

Adjunct-administrateur-generaal - - 1

Totaal - 1 2

Niveau A

Klasse A5 - Directeur-generaal 2 1 -

(afgeschafte titel)

Klasse A4 - Auditeur-generaal van financien 2 2 4

(bijzondere titel)

Klasse A3 - Directeur (bijzondere titel) 20 20 22

Klasse A2 - Eerste attache van financien 31 31 31

of

- Ea adjunct-adviseur (bijzondere titels)

Klasse A1 - Attache van financien 21 23 45

(bijzondere titel)

- Adjunct-adviseur (afgeschafte titel)

Totaal A 76 77 102

Niveau B

Financieel en ICT-deskundige (afgeschafte graad) 4 4 4

Financieel en administratief deskundige 69 68 68

(afgeschafte graad)

ICT-deskundige(graad) 3 3 9

Administratief deskundige, financieel deskundige 74 74 95

of technisch deskundige(graden)

Totaal B 150 149 176

Niveau C

Bestuurschef (geschrapte graad) 5 5 5

Administratief assistent (graad) 79 83 98

Adjunct-financieel assistent (afgeschafte graad) 21 21 21

Financieel assistent (bijzondere graad) 72 67 67

Totaal C 177 176 191

Niveau D

Administratief medewerker (graad) 59 53 53

Technisch medewerker (graad) 4 4 4

Financieel medewerker (graad) 37 37 37

Assistent bij financien (afgeschafte graad) 1 0 0

Technische hulp 11 11 11

Totaal D 112 105 105

Algemeen totaal (zonder de mandaten) 515 507 574

Art. 2. De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Art. 3. Bij de toewijzing van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT