Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor veterinaire keuring. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-06-1997 en tekstbijwerking tot 31-12-1997), de 19 mai 1995

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-12-1997 GEPUBL. OP 31-12-1997

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT