Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen., de 17 mai 2002

Artikel 1. ß 1. De personeelsformatie van de Regie der Gebouwen wordt vastgesteld als volgt :

 1. Hoofdbestuur

  A. Administratief personeel

  Niveau 1

  Directeur-generaal der Gebouwen 1

  Adviseur-generaal 7

  Ingenieur-directeur 5

  Industriel ingenieur-directeur 3

  Architect-directeur 2

  Informaticus-directeur 2

  Adviseur 12

  Ingenieur 13

  Industrieel ingenieur 21

  Architect 6

  Informaticus 7

  Adjunct-adviseur 25

  Vertaler-revisor 4

  Niveau 2 +

  Programmeringsanalist 2

  Eerstaanwezend directiesecretaris 2

  Programmeur 4

  Directiesecretaris 3

  Eerstaanwezend maatschappelijk assistent 2

  Maatschappelijk assistent

  Eerstaanwezend paramedicus 1

  Paramedicus

  Eerstaanwezend boekhouder 9

  Boekhouder

  Eerstaanwezend vertaler 2

  Vertaler

  Niveau 2

  Bestuurschef 31

  Bestuursassistent 52

  Niveau 3

  Klerk 30

  Niveau 4

  Beambte 11

  B. Technisch personeel

  Niveau 2 +

  Eerstaanwezend landschapsdeskundige 1

  Landschapsdeskundige

  Eerstaanwezend technisch assistent 38

  Technisch assistent

  Hoofdtechnisch helper 1

  Eerstaanwezend technisch helper

  Niveau 2

  Hoofdtechnicus 3

  Technicus 8

  C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Niveau 3

  Werkmeester 1

  Vakman 15

  Niveau 4

  Geschoold arbeider 16

 2. Buitendiensten

  A. Administratief personeel

  Niveau 1

  Adviseur-generaal 6

  Ingenieur-directeur 11

  Industriel ingenieur-directeur 3

  Architect-directeur 5

  Adviseur 3

  Ingenieur 45

  Industrieel ingenieur 76

  Architect 36

  Adjunct-adviseur 27

  Niveau 2 +

  Eerstaanwezend directiesecretaris 1

  Directiesecretaris 1

  Eerstaanwezend vertaler 4

  Vertaler

  Niveau 2

  Bestuurschef 39

  Bestuursassistent 111

  Niveau 3

  Klerk 144

  Niveau 4

  Beambte 18

  B. Technisch personeel

  Niveau 2 +

  Eerstaanwezend landmeter-expert onroerende goederen 8

  Landmeter-expert onroerende goederen

  Eerstaanwezend technisch assistent 234

  Technisch assistent

  Niveau 2

  Hoofdtechnicus 28

  Technicus 63

  Niveau 3

  Hoofdtechnisch adjunct 3

  Technisch adjunct 32

  C. Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Niveau 3

  Werkmeester 6

  Vakman 64

  Niveau 4

  Geschoold arbeider 45

  ß 2. De hierna vermelde betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan :

 3. Hoofdbestuur

  A. Administratief personeel

  Niveau 1

  Adjunct-directeur-generaal 1

  B. Technisch personeel

  Niveau 2 +

  Hoofdtechnisch helper 1

  Eerstaanwezend technisch helper

 4. Buitendiensten

  B. Technisch personeel

  Niveau 2 +

  Conducteur van werken 2

  ß 3. In de hierna vermelde betrekkingen van ß 1 mag slechts worden voorzien wanneer de betrekkingen van ß 2 zijn afgeschaft :

 5. Hoofdbestuur

  A. Administratief personeel

  Niveau 1

  Adviseur-generaal 1

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT