Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 14 december 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022

Personeel. - Pensionering

Bij ministerieel besluit van 14 december 2021 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Patrick DE RAEDT.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd om zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT