Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022 wordt de heer Jackie VAN DAMME, adviseur-generaal klasse A4

Personeel. - Pensioen

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022 wordt de heer Jackie VAN DAMME, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 augustus 2022 eervol ontslag verleend uit zijn...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT