Personeel. - Ontslag Niveau A Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, wordt mevrouw Alix VANHAELEN, rijksambtenaar bij FOD Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché stagiair

Personeel. - Ontslag

Niveau A

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, wordt mevrouw Alix VANHAELEN, rijksambtenaar bij FOD Financiën in de klasse A1 met de titel van attaché stagiair, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 15 februari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT