Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 september 2023, wordt de heer Pieter PARMENTIER

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 13 september 2023, wordt de heer Pieter PARMENTIER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT