Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2023, wordt de mevrouw Sarah PARROZZANI, rijksambtenaar bij federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2023, wordt de mevrouw Sarah PARROZZANI, rijksambtenaar bij federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 november 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT