Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023, wordt de heer Laurent VAN JEUN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.

Personeel. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2023, wordt de heer Laurent VAN JEUN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT