Personeel. - Nomination Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt de heer Namik SENEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1

Personeel. - Nomination

Bij koninklijk besluit van 6 september 2022, wordt de heer Namik SENEL benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 juni 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT