Personeel. - Mobiliteiten Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt mevrouw Anastasiya BUNINA, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie

Personeel. - Mobiliteiten

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt mevrouw Anastasiya BUNINA, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 maart 2021.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2021 wordt mevrouw Estelle CUISSET, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT