Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2021 wordt de heer Rudi CRIJNS, rijksambtenaar in de klasse A3 bij de POD Maatschappelijke Integratie

Personeel. - Mobiliteit

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2021 wordt de heer Rudi CRIJNS, rijksambtenaar in de klasse A3 bij de POD Maatschappelijke Integratie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Interne Auditdienst in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 oktober 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT