Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 16 september 2021 wordt de heer Lieven VEKEMANS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. - Mobiliteit

Bij koninklijk besluit van 16 september 2021 wordt de heer Lieven VEKEMANS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 april 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT