Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 27 april 2023, wordt de heer Marc THERRY

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 27 april 2023, wordt de heer Marc THERRY, rijksambtenaar bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën in de klasse SW2 met de titel van Werkleider, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 01 maart 2023. De heer Marc THERRY mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Werkleider eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT