Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 december 2022, wordt de heer Jacques DRUART

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 21 december 2022, wordt de heer Jacques DRUART, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 december 2022.

De heer Jacques DRUART mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseur-generaal eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT