Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Eric VANDEN BUSSCHE

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Eric VANDEN BUSSCHE, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januari 2023.

De heer Eric VANDEN BUSSCHE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT