Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt de heer José DERLET, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A3 met de titel van adviseur

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt de heer José DERLET, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 mei 2022.

De heer José DERLET mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT