Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, wordt mevrouw Martina BAUMANS

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 16 december 2021, wordt mevrouw Martina BAUMANS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 mei 2022.

Mevrouw Martina BAUMANS mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attaché eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT