Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de Mevrouw Claude KEYAERT

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de Mevrouw Claude KEYAERT, rijksambtenaar bij Federaal Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van adviseur eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1rst januari 2022.

Mevrouw Claude KEYAERT mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT