Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Marc DEBUSSCHERE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021, wordt de heer Marc DEBUSSCHERE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 september 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT