Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Ronny MAHIEU

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Inrustestelling

Bij koninklijk besluit van 29 november 2020, wordt de heer Ronny MAHIEU, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 maart 2021.

De heer Ronny MAHIEU mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attaché eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT