Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 20 juli 2023 wordt de heer Roel BULTE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - BevorderingenBij koninklijk besluit van 20 juli 2023 wordt de heer Roel BULTE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2023.Bij koninklijk besluit van 20 juli 2023 wordt de heer Thibaud DEGAND, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2024.Bij koninklijk besluit van 21 juli 2023 wordt de heer Siegfried CEYSSENS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 november 2023.Bij koninklijk besluiten van 20 juli 2023 en 26 oktober 2023 wordt de heer Fabrice ANASTASIO, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT