Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Jean-Marc BAIJOT bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3

Personeel. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Jean-Marc BAIJOT bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2020.

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Martin GIGOUNON bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een betrekking van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT