Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 februari 2023, wordt mevrouw Christel SLECHTEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij ministerieel besluit van 22 februari 2023, wordt mevrouw Christel SLECHTEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT