Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt mevrouw Sofie CALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3

Personeel. - Bevordering

Bij ministerieel besluit van 9 november 2022, wordt mevrouw Sofie CALLENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT