Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 juli 2023, wordt de heer Klaas VERHEYDEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2023, wordt de heer Klaas VERHEYDEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT