Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt de heer Olivier FALLA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2023, wordt de heer Olivier FALLA, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attache bij Federal Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1st december 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT