Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 november 2022, wordt mevrouw Julie DE VISSCHER bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 27 november 2022, wordt mevrouw Julie DE VISSCHER bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT