Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Augustin MEIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt de heer Augustin MEIRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 december 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT