Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 13 september 2022, wordt mevrouw Florence ARNOULD

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 september 2022, wordt mevrouw Florence ARNOULD, bevorderd door verhoging naar de hogere niveau in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 september 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT