Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 juni 2022, wordt de heer Alexander JANSSENS, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2022, wordt de heer Alexander JANSSENS, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 februari 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT