Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022 wordt mevrouw Els DE DEKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022 wordt mevrouw Els DE DEKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT