Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Lieven DEBUSSCHER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt de heer Lieven DEBUSSCHER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 november 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT