Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Patrick LUSYNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 26 november 2021, wordt de heer Patrick LUSYNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT