Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt mevrouw Martine DELANOY

Personeel. - Bevordering

Bij koninklijk besluit van 8 november 2020, wordt mevrouw Martine DELANOY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekking van het Franse taalkader met ingang van 1 december 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT